Akcja DKMS

W sobotę i niedzielę, 07-08 10.2017 miał miejsce finał akcji Fundacji DKMS, która szukała dawcy szpiku dla ucznia naszej szkoły – Mikołaja Napierały. Koledzy ze szkoły starsi i młodsi mocno zaangażowali się w działania, które podjęła Fundacja, przygotowali film zachęcający do zarejestrowania się jako dawca, rozlepiali plakaty i ulotki, ale przede wszystkim wzięli czynny udział w rejestracji osób, które podjęły niezwykle ważną życiową decyzję i zdecydowały się wyrazić swą wolę do tego, by pomóc Mikołajowi , a także innym, dla których okażą się bliźniakami genetycznymi. Wielu ludzi pokazało swe wielkie serce , w tym uczniowie naszej szkoły.
W ciągu dwóch dni udało się zarejestrować 261 osób, które od tej chwili znajdą się w bazie DKMS.