Mamy Brązową Tarczę w Rankingu Perspektyw

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Jako społeczność szkoły jesteśmy dumni z uzyskania Brązowej Tarczy w Rankingu Perspektyw 2022r. Na tę odznakę pracowaliśmy wszyscy razem i grono pedagogiczne, i uczniowie. Dziękujemy!