Dopalacze niszczą życie

20 listopada uczniowie klas III gimnazjum spotkali się z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji. Asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej ds. profilaktyki sierż. sztab. Ewelina Grabowa przedstawiła, jakie zagrożenia dla życia i zdrowia może przynieść zażywanie nieznanych substancji psychoaktywnych. Omówiła również przykłady zatruć dopalaczami, do których doszło na terenie kraju oraz na terenie naszego powiatu. Prelegentka poinformowała uczniów, jakie konsekwencje prawne wynikają z popełnienia przestępstw związanych z substancjami zabronionymi. Dużą siłę argumentacyjną miały wypowiedzi prawników, lekarzy i znanych młodzieży osób ze świata sportu i muzyki – bohaterów filmu poglądowego, którym wzbogaciła swoją wypowiedź policjantka.

Szamotulska policja w tym roku szkolnym przeprowadziła drugi już konkurs plastyczny i literacki oraz cykl pogadanek w naszej szkole. Wszystko po to, by zapobiegać niepożądanym społecznie działaniom, takim jak przemoc i sięganie po narkotyki i dopalacze.