"Drzewa polskich lasów" -zajęcia edukacyjne w Ogrodzie Botanicznym

14.09.2023 roku uczniowie klasy 3C i 2B uczestniczyli w terenowych lekcjach biologii na terenie Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu.

Spacerując po ogrodzie edukatorzy przedstawili młodzieży najważniejsze gatunki naszych rodzimych drzew. Opowiadając w ciekawy sposób łączyli elementy budowy drzew z historią i ciekawostkami na ten temat.

Po spacerze odbyły się warsztaty w salach dydaktycznych Pawilonu Ekspozycyjno- Dydaktycznego podczas których uczniowie pod okiem fachowców sprawdzali swoje wiadomości rozpoznając i przyporządkowując liście, owoce i szyszki do danego gatunku drzewa.

Ładna pogoda, ciekawa forma zajęć i spacer na świeżym powietrzu pozwoliły nam odpocząć, doświadczyć piękna przyrody oraz dowiedzieć się więcej na jej temat.