Dzień amerykański

W ubiegły czwartek, w Święto Dziękczynienia, odbył się w naszej szkole „Dzień amerykański”. Był to kolejny dzień tematyczny związany z jednym z krajów angielskiego obszaru językowego.

Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią i zamknięcie szkół, działania projektowe znów przeniesione zostały do sieci. Uczniowie klas 3D, 3C gr.1, 2E gr 1, 2H1 gr. 1 i 2G1 pod opieką nauczycielki języka angielskiego - Emilii Janickiej oraz uczniowie innych klas, chętni wykonać dodatkowe zadania, pracowali nad plakatami lub prezentacjami dotyczącymi różnych aspektów kultury Stanów Zjednoczonych np.: ciekawostek, miejsc wartych zobaczenia, kuchni, świąt i festiwali czy tradycji związanych z wybranymi wydarzeniami w kalendarzu amerykańskim, które następnie umieścili na elektronicznej tablicy padlet. Na powstałą w ten sposób wirtualną wystawę zaproszono następnie młodzież szkolną, rodziców i nauczycieli. Na naszej padletowej tablicy znalazły się również pozostałe elementy dnia tematycznego – materiały edukacyjne na temat USA, kawiarenka i kącik muzyczny, oczywiście w wersji online.

Wystawę nadal można obejrzeć na: https://padlet.com/janickaema/ozzmo9af45jid290

Tradycyjne, jak w każdy dzień tematyczny, odbył się też szkolny konkurs wiedzy o danym kraju, tym razem w postaci testu o Stanach Zjednoczonych na www.quizizz.com

Dziękuję wszystkim za udział w tym przedsięwzięciu oraz wspólną naukę i zabawę.

Do zobaczenia następnym razem, miejmy nadzieję już w murach szkolnych :)