Egzamin poprawkowy

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 8 września o godz. 14.00 w budynku szkoły. Zasady i sposób przeprowadzenia egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej są identyczne jak egzaminów przeprowadzanych w terminie podstawowym.