Harmonogram spotkań z rodzicami

Rodziców uczniów

klas pierwszych zapraszamy w dniu 14 września 2022r. o godz. 18.00,

klas drugich i trzecich 15 września o godz. 17.00,

klas czwartych 15 września o godz. 18.00.

Na korytarzu głównym będzie informacja, w jakiej sali odbędą sie zebrania.

Serdecznie zapraszamy!