I Konferencja "Współpraca Szkoły z Sądem na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży"

16 stycznia 2020 roku w naszej hali sportowej Szamotulanka odbyła się I Konferencja "Współpraca Szkoły z Sądem na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży". Ideą konferencji było przybliżenie nauczycielom, pedagogom oraz dyrekcji szkół problematyki prawnej związanej z możliwymi działaniami sądu podejmowanymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wskazanie środków jakimi sąd dysponuje, przedstawienie uprawnień i obowiązków szkoły. Otwarcia konferencji dokonał sędzia Kajetan Kosterkiewicz, Koordynator Edukacji Prawnej Sądu Rejonowego w Szamotułach, a zgromadzonych powitali Starostowie Powiatu Szamotulskiego oraz Międzychodzkiego - Pani Beata Hanyżak i Pan Rafał Litke. Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, reprezentowany przez Pana Andrzeja Stefańskiego - Głównego Koordynatora ds. Społecznych w biurze RPO w Warszawie.