Inauguracja roku szkolnego

3 września uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny. W naszych szeregach pojawili się nowi uczniowie kl. 7 SMS oraz klas pierwszych liceum. Życzymy Im wytrwałości, mądrości, sukcesów, nawiązania trwałych znajomości oraz aby nowy rok szkolny upłynął Im w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku.

Ten dzień był okazją nagrodzenia uczniów, którzy za sumienną pracę w zeszłym roku szkolnym, będą przez cały ten rok szkolny otrzymywać stypendium Starosty Szamotulskiego. Z rąk Pana Starosty Józefa Kwaśniewicza stypendia odebrało 18 gimnazjalistów z klas trzecich oraz 50 licealistów z klas drugich i trzecich. Gratulujemy serdecznie!

Powodem radości całej społeczności szkolnej był również fakt zakończonych prac przy budowie hali sportowej, która już niedługo zostanie oddana do użytku uczniom.

Wszystkim życzymy wspaniałego roku szkolnego 2018/2019.