Inny …ciekawy… - WORLD CAFE w naszej szkole

Od początku roku realizujemy projekt PAH ,,Szkoła Humanitarna”.

Grupa młodzieży uczy się, jak patrzeć, by dostrzec globalne problemy, docenić inne kultury, co zrobić, by pomóc tym, którzy pomocy potrzebują. Jednym z podjętych przez nas działań, które miało otworzyć młodych na inność w kontekście kulturowym, było zorganizowanie spotkań z ludźmi, którzy wywodzą się z różnych kręgów kulturowych.

Młodzież w ramach projektu podjęła współpracę z Gminą Żydowską, Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym i Stowarzyszeniem ,,Jeden Świat” z Poznania. Podczas spotkania z Imamem Youssefem Chadidem rozmawialiśmy o kulturze muzułmańskiej, o tradycji islamu w różnorodnych kontekstach. Pani Alicja Kobus (przewodnicząca gminy) przybliżyła nam najważniejsze cechy kultury i tradycji żydowskiej.

Wyjazd edukacyjny dał młodzieży nie tylko możliwość poznania drugiego człowieka, który ma inną religię i tradycję, ale także dostrzec relacje Europy z Innymi: Żydami, Arabami, Muzułmanami. Była to dobra okazja, by poszukać wartości, które łączą ludzi z różnych grup oraz dostrzec poczucie jedności i wspólnotowości, a także nauczyć się postaw tolerancji w dialogu międzywyznaniowym. Rozmowy z wolontariuszkami z Ukrainy i Mauritus (Intisar i Prema) pozwoliły na poznanie kultur, które są młodzieży nieznane, czasem medialnie zafałszowane.

Swobodna rozmowa przy ciastku i kawie była okazją do obalenia pewnych stereotypów dotyczących odbierania i oceny ,, innych”. Okazuje się, że to co nieznane, może okazać się niezwykle interesujące dla młodych ludzi. Rozmowy często dotyczyły codzienności, pewnych zachowań, gestów związanych z daną kulturą. Młodzież przekonała się, że zachowanie inne niż te, które my znamy, nie musi być gorsze, złe. Wychowujemy się i żyjemy w różnych kręgach kulturowych i to warunkuje nasze życie. Spotkania z ludźmi, którzy wywodzą się z innych kręgów kulturowych to bardzo pozytywne doświadczenie.