KOLEJNY SUKCES MŁODYCH FILMOWCÓW – WYRÓŹNIENIE ZA FILM O JÓZEFIE KAWALERZE

W piątek, 8 czerwca 2018 roku, grupa uczniów z klas II liceum: Dominika Telak 2D, Natalia Bartkowiak 2D, Filip Jakubowski 2C, Patryk Napierała 2C, Eryk Nowak 2C, odebrała nagrodę za zdobycie wyróżnienia w projekcie filmowym, zorganizowanym przez Bramę Poznania ICHOT w ramach cyklu SZKOŁA DZIEDZICTWA – DZIAŁAJ! Opiekunem projektu była p. Natalia Szulc.

Zadaniem uczniów było przygotowanie filmu popularyzującego działalność społecznika z terenu Szamotuł i okolic. Wybrali Józefa Kawalera – założyciela drukarni w Szamotułach, postać ważną dla rozwoju kulturalnego Szamotuł, a niestety bardzo niedocenianą.

Film można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=sMNmhkaEN1E&t=13s

Nagrodą był udział w warsztatach PAŃSTWO – INSTRUKCJA OBSŁUGI oraz zwiedzanie ekspozycji stałej ICHOTU.