Komunikat

Szanowni Państwo.

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. pracę szkół regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania Zespołu Szkół nr 1 –im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Organizacja procesu nauki w tej formie wymaga przede wszystkim nawiązania współpracy zdalnej dyrekcji i nauczycieli z uczniami, rodzicami i opiekunami oraz wdrażania rozwiązań, które w sposób systematyczny, uporządkowany i dostosowany do możliwości uczniów pozwolą na realizacje podstawy programowej, zweryfikowanie postępów uczniów w nauce oraz ich ocenę.

Wobec powyższego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uaktywnienie kont w dzienniku elektronicznym Librus Synergia i systematyczne zapoznawanie się z pojawiającymi się tam komunikatami.