KONKURS NA LOGO NA BLUZĘ SZKOLNĄ

ORGANIZATORZY:

Dyrekcja i Samorząd Uczniowski ZS nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 7 stycznia 2020r.

ZASADY:

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie ZS nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach.

2. Konkurs polega przygotowaniu logo ZS nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, które zostanie wykorzystane do nadruku na bluzach szkolnych.

3. Uczestnicy oświadczają, że są autorami wykonanych prac. Jednocześnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie pracy.

4. Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję złożoną z przedstawicieli grona pedagogicznego, Stowarzyszenia Wychowanków i Samorządu Uczniowskiego.

SPOSÓB DOSTARCZANIA PRAC:

1. Prace w dowolnym formacie graficznym na podpisanym nośniku danych lub w wersji papierowej w podpisanej kopercie należy dostarczyć do sekretariatu do 7 stycznia 2020 roku.

2. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą autora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 14 stycznia 2020r.