Maraton pisania listów

W dniach 4 i 5 grudnia 2018, nasza szkoła przyłączyła się do akcji organizowanej przez Amnesty International ,, Maraton Pisania Listów,,. Kolejny raz uczniowie naszej szkoły podjęli działanie, by pomóc osobom z różnych państw, w których łamane są podstawowe prawa człowieka. Zaangażowanie uczniów w akcję to lekcja wychowania o społeczeństwie
w praktyce. Na zajęciach uczniowie poznają fundamentalne i niezbywalne prawa człowieka, w czasie akcji mogli pokazać, że na łamanie tych praw nie ma zgody również wśród młodych ludzi.