Narodowe czytanie

Uczennice z Klubu Przyjaciół Książki działającego przy szkolnej bibliotece uczestniczyły w akcji czytelniczej jaką było Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.

Spotkaliśmy się w Muzeum Zamek Górków, gdzie każdy chętny mógł przeczytać fragment powieści.

Można było również otrzymać okolicznościową pieczęć w egzemplarzu książki.