Podsumowanie zajęć z Edukacji Prawnej Młodzieży

Od roku realizowana jest w naszej szkole Edukacja Prawna Młodzieży. W tym półroczu dzięki życzliwości Sędziów Sądu Rejonowego w Szamotułach zrealizowano zagadnienia dotyczące naruszenia dóbr osobistych w internecie, sądów dla nieletnich, przestępstwa stalkingu, prawa pracy, prawa spadkowego, warunków dopuszczalności obrony koniecznej. Klasa Id miała okazję uczestniczyć w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.

Składamy serdeczne podziękowania Koordynatorowi Edukacji Prawnej Panu Sędziemu Kajetanowi Kosterkiewiczowi i Sędziom Sądu Rejonowego w Szamotułach realizującym zajęcia z Edukacji Prawnej za otwartość na potrzeby edukacji młodych ludzi, zrozumienie specyfiki szkoły, cierpliwe wyjaśnianie problemów i udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów.