POZNAJ ŚWIAT – POZNAJ SIEBIE!!! – podejmujemy działania humanitarne

Nasza szkoła od września 2018 r. bierze udział w projekcie pt. ,,Szkoła humanitarna”, działając we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Celami projektu jest szeroko rozumiana edukacja globalna. Krytyczne myślenie otwiera uczniów, uczennice i szkołę na wielokulturowy świat. Pomaga zrozumieć działanie stereotypów, zmienia perspektywę, wprowadza do świata bez uprzedzeń.

Grupa projektowa wraz z opiekunkami p. Anną Biedną i p. Justyną Kaczmarek zaangażowała się w różnorodne działania globalne.

W Tygodniu Edukacji Globalnej przygotowaliśmy na parterze szkoły wystawę STUDNIA DLA POŁUDNIA.

W dniach 28.02. – 02.03. Agata i Zuzanna wraz z p. Anną Biedną wzięły udział w szkoleniu PAH w Toruniu, podczas którego młodzież z całej Polski podejmowała różnorodne działania projektowe.

Grupa licealistów we wtorek 12 marca uczestniczyła w ciekawych zajęciach edukacyjnych. Najpierw udaliśmy się do Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego, gdzie spotkaliśmy się z Imamem i rozmawialiśmy o kulturze muzułmańskiej, o tradycji islamu w różnorodnych kontekstach.

Potem pojechaliśmy do Gminy Żydowskiej, gdzie pani Alicja Kobus (przewodnicząca gminy) przybliżyła nam najważniejsze cechy kultury i tradycji żydowskiej.

Wyjazd edukacyjny dał młodzieży nie tylko możliwość poznania drugiego człowieka, który ma inną religię i tradycję, ale także dostrzec relacje Europy z Innymi: Żydami, Arabami, Muzułmanami. Była to dobra okazja, by poszukać wartości, które łączą ludzi z różnych grup oraz dostrzec poczucie jedności i wspólnotowości, a także nauczyć się postaw tolerancji w dialogu międzywyznaniowym.