Projekt ,,(nie)PEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE wśród nas"

Projekt ,,(nie)PEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE wśród nas" realizowany w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii, dotyczy problemu, jakim jest dyskryminacja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W wielu sytuacjach takie postępowanie wynika z naszej niewiedzy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nagminnie stają się obiektem drwin bądź są postrzegane jako atrakcja. Główną przyczyną problemów z integracją z nimi jest brak świadomości na temat tego, jak funkcjonują, brak zrozumienia ich wrażliwości, emocji, sposobu pojmowania świata, czy wszelkich ograniczeń. Do grupy projektowej należą Maria Zielińska (kl. 1H1), Maria Matysik i Dobrochna Foremska (kl. 1I). Projekt opiera się na współpracy I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach z Zespołem Szkół Specjalnych w Szamotułach i przewiduje szereg działań, mających na celu uświadomienie istoty problemu, edukację w zakresie niepełnosprawności intelektualnej oraz integrację uczniów obu szkół. Jako działania projektu planowane są m.in. ankiety, prelekcje oraz zajęcia integracyjne dla wychowanków obu placówek.

https://www.facebook.com/pelnosprawni1/

https://www.instagram.com/pelnosprawni/?hl=pl