"Przywołanie z niepamięci"

Po wielu miesiącach zakończyliśmy główne prace w projekcie " Przywołanie z niepamięci", który realizowaliśmy wspólnie z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury. Na prace projektowe otrzymaliśmy dofinansowanie z Muzeum Polin w ramach programu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe".

Celem naszego projektu było przywrócenie do społecznej pamięci sylwetek osób, rodzin żydowskich i niemieckich mieszkających w naszym mieście. Informacje biograficzne stały się punktem wyjścia do działań artystycznych.

W tej pracy wspierali nas: profesor Joanna Roszak, profesor Krzysztof Balcerowiak i pan Damian Kłaczkiewicz. Opiekunowie trzech grup czuwali nad jakością grafik, plakatów i dzieł literackich. W ciągu wielu miesięcy zbierania informacji i kompletowania informacji o dawnych obywatelach Szamotuł dotarliśmy, między innymi, do Nowego Jorku, gdzie znajdują się archiwalia związane z naszym miastem. Dzięki wskazówkom pana Andrzeja Nowaka pozyskaliśmy kilka projektów architektonicznych przechowywanych w nowojorskiej bibliotece The Jewish Theological Seminary. Już wiemy jaki był projekt budynku szkoły żydowskiej w Szamotułach w 1897 roku. Na dokumencie widnieje podpis właściciela firmy budowlanej z Szamotuł Henryka Wysockiego, którego przypominaliśmy kilka lat temu w innym naszym projekcie (http://zapomnianiszamotulanie.skarga-szamotuly.edu.pl/).

Uczennice i uczniowie stworzyli oryginalne teksty, plakaty i grafiki wykorzystujące elementy biografii szamotulskich rodzin. Otwarcie wystawy i pokazanie swoich dokonań było emocjonującym przeżyciem i okazją do pochwalenia się swoimi pasjami. Kolejny raz młodzież zaskoczyła dorosłych oryginalnością ujęcia tematu i twórczym wykorzystaniem elementów z przeszłości. W taki niestandardowy sposób chcieliśmy przypomnieć obywateli naszego miasta, ich wkład w krajobraz kulturowy i dzisiejszą nieobecność.

Wystawa w naszej szkole dokumentuje pracę autorek, autorów oraz ich mentorów i mentorki. Słowa podziękowania kierujemy do pomagającym nam osobom z Muzeum Zamek Górków i SzOKu.