Rośnie nasza hala

We wtorkowe południe 16 maja Pan Starosta Józef Kwaśniewicz wizytował budowę hali sportowej przy naszej szkole. Prace budowlane przebiegają sprawnie, zaplecze sportowe zostało już zadaszone, a niebawem zostanie zamontowana konstrukcja dachowa.

Z zapartym tchem obserwujemy kolejne etapy robót budowlanych.