Salon Maturzystów Perspektywy 2018

Tegoroczni uczniowie klas trzecich liceum przygotowania do matury rozpoczęli w poniedziałek 10 września od wizyty na organizowanym corocznie w Poznaniu

Salonie Maturzystów. Mogli wziąć udział w prelekcjach i spotkaniach, aby posłuchać o wymaganiach i procedurach egzaminacyjnych. Aby dokonać przemyślanych decyzji

i właściwych wyborów zapoznali się z ofertą kształcenia na uczelniach wyższych z całej Polski. Można było również porozmawiać z ich przedstawicielami, dowiedzieć się wszystkiego o kierunku i przebiegu studiów oraz perspektywach zatrudnienia.

Naszym maturzystom już dziś życzymy powodzenia na maturze i w rekrutacji na studia!