Spotkanie z artystką Victorią Popovą

10 listopada gościliśmy znaną już w Szamotułach Viktorię Popową - artystkę z Ukrainy, która pokazała i wyjaśniła młodzieży jak malować akwarelę. Było to dla większości po raz pierwszy spotkanie z tą techniką malarską w tak profesjonalnym wykonaniu. Bardzo dziękujemy.