Sukcesy naszej absolwentki, tegorocznej maturzystki, Dominiki Telak

Konkurs, w którym uczestniczyła Dominika, Talent za Talent jest skierowany do uczniów ostatnich klas szkół średnich. Uczestnicy w trakcie swojej edukacji przedmaturalnej muszą wykazać się aktywnością, zaangażowaniem społecznym oraz umiejętnościami przywódczymi. Rywalizację od kilku lat organizuje Stowarzyszenie Cognitis z Poznania. Skupia się na dwóch etapach - pierwszy polega na rozwiązaniu case study i wypełnieniu formularza doświadczeń, gdzie ważne są informacje
o aktywności, zaangażowaniu społecznym i umiejętnościach przywódczych. W drugim etapie z ponad setki zgłoszeń wybrano 24 najlepszych maturzystów, leaderów z całej Polski i zaproszono ich do Warszawy. Tam mieli okazję wziąć udział w assesment center w budynku partnera strategicznego firmy PricewaterhouseCoopers. Gala finałowa kończąca konkurs odbyła się w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które patronowało całemu przedsięwzięciu. Towarzyszyły temu ciekawe wykłady przygotowane przez kadrę naukową Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że sukcesem jest znaleźć się już w takim gronie ludzi, którzy robią naprawdę niesamowite rzeczy dla innych - twierdzi Dominika. Nasza maturzystka pokazała swoje wieloletnie doświadczenia z harcerstwa.