Szamotulski Projekt Wizyt w Miejscach Pamięci

Piąty rok z rzędu nasi uczniowie wzięli udział w Powiatowym Projekcie Wizyt w Miejscach Pamięci, który zakłada poznanie niektórych elementów okupacji hitlerowskiej w trakcie zajęć muzealnych. Lekcje w autentycznych miejscach pamięci niosą z sobą olbrzymi ładunek emocjonalny, pozwalają na osobistą refleksję nad wydarzeniami z przeszłości. Młodzież klas maturalnych uczestniczyła w działaniach edukacyjnych na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Szamotulski projekt jest wzorowany na wcześniejszym pomyśle wrocławskiego samorządu pod nazwą Edukacja w miejscach Pamięci. Jak do tej pory nasz powiat jest jedynym rozumiejącym wagę tego typu edukacji.