Sztafeta pokoleń

Organizator:

Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach

Miejsce:

Stadion Powiatowego Centrum Lekkoatletycznego ul. Jana Pawła II w Szamotułach

Termin:

14 września 2019 r. godz. 8.00-15.00

Cel imprezy:

uczczenie rocznicy 100-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach

Uczestnicy:

uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły, sympatycy

Zasady uczestnictwa:

wszystkie chętne osoby nie mające przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu

Formuła sztafety:

bieganie rozpoczynamy od uroczystego otwarcia o godzinie 8.00. Pierwszy zawodnik wystartuje o godz. 8.10. Każdy zawodnik ma do przebiegnięcia 1000m. Średnio przyjmujemy ok. 4 minuty na pokonanie tego odcinka. Orientacyjnie imprezę powinniśmy zakończyć ok. 15.00

Osoby chętne do biegania mogą zgłosić się na zmianę w wybranej przez siebie porze, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem , z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na rozgrzewkę.

Po zakończonym biegu każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal, wodę oraz mały posiłek.

Telefon kontaktowy do organizatora – 605 823 771