Terminarz rekrutacji 2021/22

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

termin składania dokumentów od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. (klasa sportowa do 31 maja 2021 r.) godz. 15.00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. godz.15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021r. godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. godz. 13.00

Wniosek i regulamin można pobrać w zakładce rekrutacja