"W przededniu"

Od marca do czerwca grupa teatralna Piotrelle gościła w Teatrze Nowym w Poznaniu. Dzięki pomocy sponsorów Pana Mariana Pankowskiego – Prezesa Spółki Gałopol” oraz Państwa Wandy i Wojciecha Kalinowskich – właścicieli Przedsiębiorstwa Usługowego w Kaźmierzu młodzi artyści mogli uczyć się pod okiem profesjonalistów. Dwa razy w miesiącu w sali prób aktor Sebastian Grek prowadził ćwiczenia, etiudy, wspólnie z opiekunkami przygotowywał młodzież do spektaklu, który zwieńczył tę współpracę. Uczniowie tworzyli: scenariusz, scenografię, oprawę muzyczną. Zaprojektowali i wykonali podziękowania i upominki w postaci obrazów. Rodzice zaangażowali się, finansując kostiumy i bilety kolejowe. Pani Agnieszka Jandy zaprojektowała zaproszenia, wykorzystując pracę plastyczną Mikołaja Juszczaka. Zaproszenia dla gości uczniowie dostarczyli osobiście. Dyplomatorium pt. W przededniu wymagało dużego zaangażowania wszystkich osób biorących w nim udział, dyrekcji szkoły i uczniów, którzy zgodzili się je współtworzyć: Filipa Jackowskiego ( współpraca z operatorem dźwięku) i Bruna Palatyńskiego (dokumentacja filmowa). Spektakl ponadto obsługiwali pracownicy teatru: operator światła, montażysta, bileterka, sprzątaczka, strażak.

17 czerwca uczniowie z koła teatralnego naszej szkoły dostarczyli wielu silnych wrażeń swojej widowni, ukazując, do czego może doprowadzić brak tolerancji wobec innych nacji. Na scenie była manifestacja nienawiści, wyniszczająca walka, tragedia tych, którzy zgotowali katastrofę cywilizacji i odradzanie się miłości do drugiego człowieka. Uczniowie klas III gimnazjum, I i II liceum to bardzo młodzi ludzie żyjący w czasach pokoju, jednak pokazali, że nie jest on dany raz na zawsze i w niezwykle dojrzały sposób, korzystając z silnych środków wyrazu powiedzieli „nie” nienawiści, głupocie i nietolerancji, tym samym angażując się w walkę o prawo do życia i szczęścia wszystkich ludzi bez względu na ich poglądy, wyznawaną religię czy narodowość.

Po dyplomatorium zaproszeni goście – pani dyrektor, pracownicy i przyjaciele szkoły, przedstawiciele szamotulskich władz, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo - gratulowali aktorom talentu i wytrwałości, dziękowali za przeżycia estetyczne i za emocje. Dyrektor szkoły pani Justyna Szaniawska-Budaj zapewniła o chęci dalszej współpracy z teatrem.

Nie zabrakło też kwiatów, upominków i wyrazów wdzięczności dla wszystkich, którzy realizowali przedsięwzięcie „Piotrelle w Teatrze Nowym”, szczególnie dla pana Sebastiana i pani Agnieszki Chełkowskiej koordynującej projekt. Uczniowie również spontanicznie podziękowali opiekunkom: Natalii Szulc i Beacie Jankowiak.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z próby oraz z przedstawienia głównego.