Wybory do samorządu szkolnego

Dnia 27 października 2017r. w szkole zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyborach wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych , licealnych oraz 7 klasy szkoły podstawowej. Głosowanie było tajne, równe i powszechne. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza wyłoniła 10 kandydatów z największa liczba głosów. Są to: Agata Gumna, Shania Wójcik, Marianna Wesołek, Agnieszka Nowicka, Michalina Prętka, Klaudia Gruszczyńska, Martyna Skórnicka, Michał Kaczmarek, Kacper Olejniczak, Jakub Jordanek.

Przydział funkcji nastąpi na pierwszym posiedzeniu Samorządu Uczniowskiego.