Wyróżnienie w konkursie ośrodka "Karta"

W styczniu 1017 roku Ośrodek Karta po raz dwudziesty ogłosił konkurs z cyklu " Historia bliska -nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana...", czyli badanie historii regionalnej, nieobecnej w świadomości społecznej. Dodatkową inspiracją był tytuł specjalny 'Walka, praca, trwanie... Ludzie i czyny dla Niepodległej 1918-2018" . Organizatorzy chcieli zachęcić młodzież do pokazania różnych wymiarów walki o własne państwo, troski o jego kształt i pracy na jego rzecz na przestrzeni stu lat. Uczennice klasy humanistycznej Natalia Bartkowiak, Klaudia Gruszczyńska i Dominika Telak przygotowały film pokazujący początki samorządu terytorialnego we Wronkach w 1990 roku. Tym samym podkreśliły wagę samorządności w procesie budowy demokratycznego państwa po 1989 roku. Praca naszych uczennic została nagrodzona wyróżnieniem. To kolejna nagroda w tym konkursie dla uczniów naszej szkoły.