Wizyta w Zakładzie Karnym we Wronkach

Wizyta w miejscu trudnym, tak nazwalibyśmy wyjazd edukacyjny, w którym uczestniczyli uczniowie i uczennice klasy 3F wraz z opiekunkami. Dzięki uprzejmości i zrozumieniu ze strony Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach mjr Mariusza Przybyła, 22 lutego grupa młodzieży mogła zobaczyć instytucję, do której wstęp jest bardzo utrudniony. Co skłoniło młodzież do wizyty w takim miejscu? Uczennice i uczniowie klasy 3 F biorą udział w projekcie realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej "Łączka i inne miejsca poszukiwań". Projekt przybliża działania IPN związane z poszukiwaniem nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na lokalne miejsca związane z reżimami totalitarnymi i ich ofiarami. Zakład Karny we Wronkach niestety wpisuje się w czarną przeszłość historii , zarówno w kontekście ofiar czasów okupacji jak również terroru stalinowskiego, stąd młodzieży zależało na tym, aby to miejsce zobaczyć . W czasie wizyty Dyrektor ppłk Krzysztof Kaczmarek przeszedł z uczniami drogę, którą przechodzili więźniowie przywożeni do Wronek transportami kolejowymi, natomiast na terenie Zakładu Dyrektor ppłk Zbigniew Konopacki przedstawił młodzieży bardzo interesujące informacje dotyczące więźniów systemu stalinowskiego. Wyjazd edukacyjny i wizyta za murami wronieckiego zakładu dała uczniom możliwość zetknięcia się z trudną historią, ale pozwoliła również na zapoznanie się z tym, jak współcześnie funkcjonuje Zakład Karny, jak wyglądają róże procedury chociażby związane z wejściem na jego teren. Codzienność funkcjonowania przybliżyła uczniom mjr Agata Nowak, tak by mogli zweryfikować swe, często filmowe wyobrażenia z rzeczywistością.