Komunikaty

Uwaga ósmoklasiści!

2 lipca w ZIU (SIOEO) można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty - odbiór kodów w szkole

9 lipca godz. 12.00 - odbiór w szkole zaświadczeń o wynikach egzaminu

Uwaga maturzyści!

5 lipca godz. 12.00 - odbiór w szkole świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń.