„Migracja i uchodźstwo w Europie oraz Polsce w XX wieku i dziś.”- warsztaty

W maju i czerwcu, uczniowie klasy humanistycznej wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Tematem warsztatów były „Migracja i uchodźstwo w Europie oraz Polsce w XX wieku i dziś.”

Na bardzo ciekawych zajęciach uczniowie mogli dowiedzieć się co odróżnia migranta od uchodźcy, co było powodem migracji i uchodźctwa w XX wieku, kim są współcześni uchodźcy próbujący dotrzeć do Europy, co kształtuje wiedzę i opinię na temat uchodźców, jak prawa człowieka odnoszą się do uchodźców, a także co „kryzys polityczny wokół uchodźców” ma wspólnego z codziennym życiem młodych ludzi?

Niezwykle ciekawym doświadczeniem było spotkanie z syryjską artystką i aktywistką praw człowieka Dimą Nachawi. Uczniowie dowiedzieli z jakimi problemami zmaga się dzisiejsza Syria i dlaczego jest o niej tak głośno w Europie i na świecie. Mogli porozmawiać też z Dimą o tym czego doświadczyła jako uchodźca.