Szkolne Dni Profilaktyki

W miesiącu wrześniu i październiku 2021r. w naszej szkole odbywać się będą Szkolne Dni Profilaktyki. Cała społeczność szkolna - uczniowie wszystkich klas, nauczyciele jak i rodzice, będą mogli wziąć udział w ciekawych zajęciach i spotkaniach z profesjonalistami z zakresu profilaktyki zintegrowanej.

W dniach 13-14.09-2021r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli już w programie profilaktycznym Archipelag skarbów. Prowadzący , zamienili grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbów, jakimi są szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Pokazali wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka. W czasie dwudniowych zajęć, trenerzy pomogli naszym uczniom odkryć ogromny pozytywny potencjał, który znajduje się w każdym z nich. Starali się pokazać, że w życiu młodych ludzi możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień i marzeń, chociaż wymaga to trudu i wyrzeczeń.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością. Dobrze ocenili treści programu, sposób prowadzenia zajęć, jak i wskazywane wartości.

Trenerzy spotkali się także z nauczycielami oraz rodzicami. Omówili założenia realizowanego programu, czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi. Motywowali dorosłych do uważnego, zaangażowanego kontaktu z młodzieżą oraz wspieraniu ich w realizacji wartości i marzeń.