„Skarga” w czołówce szkół polskich i europejskich

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza szkoła znalazła się w czołówce 55 szkół w Polsce nagrodzonych odznaką ‘Szkoła eTwinning 2021-2022’.

W ten sposób udowodniliśmy, iż uczniowie i nauczyciele „Skargi” działają na najwyższym poziomie europejskim, a imię naszej placówki zostało zamieszczone na liście 2935 szkół eTwinning z całej Europy (https://www.etwinning.net/pl/pub/support/2021--2022-etwinning-school-l ).

Etwinning to całkowicie bezpieczna e-społeczność szkolna „…gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę…”

źródło: https://etwinning.pl/czym-jest-etwinning/

Program eTwinning to część Programu Erasmus+ prowadzonego w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Nasza szkołą jest czynnym uczestnikiem Programu eTwinning już od ponad 10 lat realizując liczne projekty międzynarodowe (niektóre nagrodzone nagrodami eTwinning Label), korzystając z oferty szkoleniowej dla nauczycieli oraz warsztatów i webinarów dla uczniów.

Ubiegając się o odznakę Szkoła eTwinning musieliśmy wykazać, iż spełniamy kryteria 2 etapowego procesu rekrutacyjnego.

Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

więcej informacji na:

https://www.etwinning.net/pl/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm

Odznaka Szkoła eTwinning potwierdza, iż działania naszej społeczności szkolnej są spójne z misją innowacyjnych szkół, które oferują bogate możliwości edukacyjne, przeciwdziałają wykluczeniu oraz działają w celu zapewnienia jak najwyższych standardów w edukacji. Nasza placówka udowodniła, iż jest instytucją włączającą, której działania oparte są na wzajemnej współpracy zaangażowanych jednostek, jej uczniowie nie cofają się przed zaangażowaniem i inicjowaniem zmian, a nauczyciele dzielą się wiedzą i działają zespołowo.

Jest to sukces całej społeczności szkolnej. Gratulujemy zatem zarówno uczniom jak i kadrze nauczycielskiej. BRAWO MY!!!