Dokumenty

W załącznikach znajdują się następujące dokumenty:

-harmonogram rekrutacji,

-regulamin rekrutacji

-wniosek o przyjęcie do bursy (dla ucznia pełnoletniego),

-wniosek o przyjęcie do bursy ucznia niepełnoletniego,

-oświadczenie o wielodzietności,

-oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

-oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa w bursie,

-oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu szamotulskiego,