Dokumenty

Dokumenty:

- I Liceum Ogólnokształcące w Szamotułach - raport o dostępności

- Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Szamotułach - raport o dostępności

- Zespół Szkół nr 1 w Szamotułach - raport o dostępności

- procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

- usprawiedliwiania nieobecności uczniów,

- oceny z zachowania,

- wypożyczeń podręczników,

- szkolny system oceniania,

- program wychowawczo - pofilaktyczny,