Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://drive.google.com/file/d/1OWioBEjY5M1At7SthNsgve_DSY9wOUhC/view?usp=sharing

Termin składania dokumentów od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. (klasa sportowa do 31 maja 2021 r.) godz. 15.00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. godz.15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021r. godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. godz. 13.00