Rada Rodziców

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
w roku szkolnym 20212022


Beata Piechaczyk - Okraska - przewodnicząca

Bogusław Kapłon - z-ca przewodniczącej

Aneta Garczyńska - skarbnik

Karina Małecka-Koput - sekretarz


Konto Rady Rodziców
BS Szamotuły 26 9072 0002 2004 0406 6329 0001