Terminarz

Terminarz roku szkolnego 2020/2021 - po korekcie związanej z postanowieniami rządu w sprawie pandemii

TERMINARZ DRUGIEGO PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rada poświęcona analizie pracy szkoły w I półroczu

09.02.2021

(wtorek)

15.00

2.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

16.03.2021

16.00-17.30

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

01-06.04.2021

4.

Drzwi Otwarte

04.2021

5.

Zebrania z rodzicami uczniów klasy VIII SPMS oraz klas I-II liceum

22.04.2021

(czwartek)

18.00 SP, liceum

6.

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA KLAS TRZECICH LICEUM

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

do 12.04.2021

(poniedziałek)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

14.04.2021

(środa)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

do 21.04.2021

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 23.04.2021

(piątek)

do godz. 16.00

sprawozdania wychowawcze

do 23.06.2021

(środa)

do godz. 16.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas III liceum

26.04.2021

(poniedziałek)

15.00

7.

Uroczystość pożegnania maturzystów

30.04.2021

(piątek)

15.

Egzaminy maturalne

04-18.05.2021

Egzamin ósmoklasisty

25-27.05.2021

17.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

08.06.2021

16.00-17.30

18.

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA KLASY VIII SPMS I KLAS I-II LICEUM

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

02.06.2021

(środa)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

09.06.2021

(środa)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

14.06.2021

(poniedziałek)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 16.06.2021

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania wychowawcze

do 23.06.2021

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania zespołów przedmiotowych i inne

do 23.06.2021

(środa)

do godz.22.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klasy VIII SPMS oraz I-II liceum

18.06.2021

(piątek)

19.

Zakończenie roku szkolnego przez klasy: VIII SPMS i I-II liceum

25.06.2021

(piątek)

21.

Wakacje letnie

26.06-31.08.2021

22.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów

05.07.2021

(poniedziałek)

12.00

SP

LICEUM

12,13.11.2020 (czwartek, piątek)

04.01.2021 (poniedziałek)

05.01.2021 (wtorek)

12,13.11.2020 (czwartek, piątek)

04.01.2021 (poniedziałek)

05.01.2021 (wtorek)

Egzaminy ósmoklasisty

25.05.2021 (wtorek)

26.05.2021 (środa)

27.05.2021 (czwartek)

Egzaminy maturalne

04.05.2021 (wtorek)

05.05.2021 (środa)

06.05.2021 (czwartek)

04.06.2021 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

04.06.2021 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

DNI WOLNE