ABSOLWENCI SKARGI SPEŁNIAJĄ SWOJE MARZENIA I ZDOBYWAJĄ ŚWIAT

22 marca 2023 r. obchodziliśmy szkolny Dzień Kariery. Organizatorom udało się zaprosić imponujące grono znakomitych przedstawicieli różnych profesji. W tym roku przyświecała nam idea, by pokazać naszym uczniom, że świat stoi przed nimi otworem. Zaprosiliśmy absolwentów, którzy swoje życie osobiste, zawodowe i różnego rodzaju aktywności związali
z zagranicą. Naszymi gośćmi byli:

Dawid Rotnicki - absolwent studiów dyplomatycznych w Niemczech, Polsce i Holandii, pracuje w Niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i zajmuje się cyfryzacją publicznych instytucji niemieckich.

Katarzyna Rotnicka - absolwentka naszego liceum i UAM w Poznaniu oraz Szkoły Dyplomacji w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej. Wzięła udział w europejskim programie wymiany studenckiej - Erasmus. Jako wolontariuszka przebywała wiele miesięcy m.in. w Nepalu. Obecnie pracuje w międzynarodowej firmie z siedzibą w Berlinie

Anna Ciupka - Muhs - absolwentka naszej szkoły, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wzięła udział w europejskim programie Erasmus, pracowała w Indiach, Malezji a obecnie pracuje w Berlinie w międzynarodowej firmie zajmuje się strategicznym rozwojem produktów branży IT.

Paweł Kubiś – absolwent naszej szkoły, aktualnie Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podczas służby w Policji uczestniczył w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie i Liberii oraz Unii Europejskiej w Gruzji i Kosowie. Podczas misji, oprócz głównego celu, zajmował się też pomocą humanitarną dla miejscowej ludności, szczególnie w Liberii.

Marek Lemiesz -absolwent naszego liceum, archeolog śródziemnomorski, swego czasu pracownik Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, stypendysta UNESCO, prowadził ratownicze projekty wykopaliskowe w Egipcie, Sudanie, Afganistanie i Emiratach Arabskich, aktualnie główny specjalista Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który zajmuje się ochroną dziedzictwa archeologicznego w krajach ogarniętych wojną - dokumentował zniszczenia zabytków w Iraku, Afganistanie, a obecnie w Ukrainie.

Łukasz Pospieszny - były uczeń Skargi, archeolog, absolwent UAM w Poznaniu, w latach 2012-2013 pracownik Wydziału Studiów Historycznych na Uniwersytecie w Göteborgu. Pracował także w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Prowadził badania i pracował w Danii na Uniwersytecie w Aarhus oraz na Uniwersytecie w Göteborgu i na Uniwersytecie Bristolskim. Od 2023 r. pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie m.in. pełni funkcję koordynatora programu Erasmus+.

Joanna Osyda- Koberska - ukończyła Skargę, potem Kulturoznawstwo na UAM w Poznaniu. W czasie studiów uczestniczyła w wymianach studenckich i zdobywała doświadczenie na Wyspach Kanaryjskich i w Danii. Po obronie pracy magisterskiej ukończyła studia podyplomowe z zarządzania projektami (UAM w Poznaniu) i pracowała w agencji reklamowej. Od 2011 mieszka w Monachium tam rozwijała swe kompetencje m.in. pracując w teatrze anglojęzycznym. Aktualnie pracuje jako manager w dziale retail media w firmie, która działa w obszarze eCommerce.

Naszym celem było zainspirowanie uczniów do przyszłych kroków w ich karierze zawodowej i pokazanie im, że odrobina odwagi wystarczy, by otworzyć drzwi do kariery na całym świecie.

Spotkanie z absolwentami to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o różnorodnych ścieżkach zawodowych od osób, które przeszły przez nasze szkolne korytarze i osiągnęły sukces.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia nasi absolwenci dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali o swoim życiu zawodowym, wyzwaniach i sukcesach. Uczniowie zadali im pytania, nawiązali kontakty
i zdobyli cenne wskazówki dotyczące planowania ich własnej drogi zawodowej.

Nasi goście okazali się nie tylko prawdziwymi profesjonalistami, mądrymi ludźmi z ogromnym doświadczeniem, ale także pasjonatami swoich zawodów, potrafiącymi o nich interesująco i z humorem opowiadać.

Tego dnia wyruszyliśmy razem w podróż odkrywania ścieżek zawodowych, inspirując się wzajemnie i budując mosty między przeszłością a teraźniejszością naszej szkoły.