Rada Rodziców

Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
w roku szkolnym 2023/2024


Paulina Ikrzak - przewodnicząca

Maciej Foltyn - zastępca przewodniczącej

Bogusław Kapłon - skarbnik

Daria Piosik - sekretarz


Konto Rady Rodziców
BS Szamotuły 26 9072 0002 2004 0406 6329 0001