Rada Rodziców

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
w roku szkolnym 2018/2019


Beata Piechaczyk - Okraska - przewodnicząca

Agnieszka Nowaczyk - z-ca przewodniczącej

Justyna Wesołek - skarbnik

Krzysztof Bartkowiak - sekretarz


Konto Rady Rodziców
BS Szamotuły 26 9072 0002 2004 0406 6329 0001