Rada Rodziców

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
w roku szkolnym 2019/2020


Beata Piechaczyk - Okraska - przewodnicząca

Przemysław Koczorowski - z-ca przewodniczącej

Karolina Nadolna - skarbnik

Agnieszka Janyska - Adamczak - sekretarz


Konto Rady Rodziców
BS Szamotuły 26 9072 0002 2004 0406 6329 0001