Rada Rodziców

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach
w roku szkolnym 2016/2017


Beata Piechaczyk - Okraska przewodnicząca
Agnieszka Pawłowska zastępca przewodniczącej
Justyna Wesołek skarbnik
Magdalena Dąbrowska sekretarz


Konto Rady Rodziców
BS Szamotuły 26 9072 0002 2004 0406 6329 0001