Terminarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

03.09.2018

8.00 Msza Św.

10.00 szkoła

2.

Zebrania z rodzicami

17.09.2018

17.00 SP7

18.30 SP8

18.09.2018

17.00 3 gim

18.30 1 LO

19.09.2018

17.00 2 LO

18.30 3 LO

3.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

16.10.2018

16.00-17.30

4.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

15.11.2018

5.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

11.12.2018

16.00-17.30

6.

Zakończenie I półrocza dla klas trzecich liceum

21.12.2018

7.

Przerwa świąteczna

22-31.12.2018

8.

Zakończenie I półrocza dla klas pierwszych i drugich liceum, klas trzecich gimnazjum oraz kl. VII i VIII SP

11.01.2019

9.

Wywiadówka dla rodziców

31.01.2019

10.

Ferie zimowe

14-27.01.2019

11.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

05.03.2019

16.00-17.30

12.

Egzaminy gimnazjalne

10-12.04.2019

13.

Egzaminy ósmoklasisty

15-17.04.2019

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019

15.

Wywiadówka dla rodziców (klasy I-II liceum, III gimnazjum, kl. VII, VIII SP)

25.04.2019

16.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich liceum

26.04.2019

17.

Egzaminy maturalne

ustne 06-25.05.2019 j. obce

ustne 09-22.05.2019 j. polski

pisemne 06-21.05.2019

18.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

28.05.2019

16.00-17.30

19.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2019

20.

Ferie letnie

22.06.-31.08.2019

DNI WOLNE - propozycja

SP

GIMNAZJUM

LICEUM

02.11.2018 (piątek) – odpracowany 29.09.2018 (sobota)

02.11.2018 (piątek) – odpracowany 29.09.2018 (sobota)

02.11.2018 (piątek) – odpracowany 29.09.2018 (sobota)

Egzaminy ósmoklasisty

15.04.2019 (poniedziałek)

16.04.2019 (wtorek)

17.04.2019 (środa)

Egzaminy gimnazjalne

10.04.2019(środa)

11.04.2019 (czwartek)

12.04.2019(piątek)

02.05.2019 (czwartek)

Egzaminy maturalne

06.05.2019 (poniedziałek)

07.05.2019 (wtorek)

08.05.2019 (środa)

02.05.2018 (czwartek)