Terminarz

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/18

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rada poświęcona analizie pracy szkoły w pierwszym półroczu

30.01.2018

(wtorek)

15.30

2.

Połowinki klas drugich liceum

02.02.2018

(piątek)

18.00-22.00

3.

Ferie zimowe

12-25.02.2018

4.

Wymiana młodzieży z USA

11-18.03.2018

5.

Dzień Liczby Pi

14.03.2018 (środa)

6.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

13.03.2018

16.00-17.30

7.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

17.03.2018 (sobota)

8.

Rekolekcje wielkopostne

19-20.04.2018

9.

Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Języków Obcych

21.03.2018 (środa)

10.

XIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy (Hala „Nałęcz”)

21.03.2018

9.00-13.00

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.-03.04.2018

12.

Egzamin gimnazjalny

18-20.04.2018

13.

Zebrania z rodzicami uczniów klas II-III gimnazjum, kl. VII SP i I-II liceum

19.04.2018

(czwartek)

17.00- SP, gimnazjum

18.30-liceum

14.

Dzień Ziemi

23.04.2018 (poniedziałek)

15.

Drzwi Otwarte dla kandydatów do liceum

04.2018

16.

Szkolna wystawa

04.2018

17.

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA KLAS TRZECICH LICEUM

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

do 11.04.2018

(środa)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

13.04.2018

(piątek)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

do 19.04.2018

(czwartek)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 23.04.2018

(poniedziałek)

do godz. 16.00

sprawozdania wychowawcze

do 23.06.2018

do godz. 16.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas III liceum

24.04.2018

(wtorek)

16.00

18.

Uroczystość pożegnania maturzystów

27.04.2018

(piątek)

19.

Egzaminy maturalne

04-23.05.2018

20.

Wycieczka szkolna do Chorwacji

21-27.05.2018

21.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

29.05.2018

16.00-17.30

22.

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA KLAS I-III GIMNAZJUM I I-II LICEUM

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

04.06.2018

(poniedziałek)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

06.06.2018

(środa)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

11.06.2018

(poniedziałek)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 13.06.2018

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania wychowawcze

do 13.06.2018

do godz. 16.00

sprawozdania zespołów przedmiotowych i inne

do 15.06.2018

do godz.22.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas I-III gimnazjum i I-II liceum

15.06.2018

(piątek)

16.00

23.

Dzień Sportu

19.06.2018 (wtorek)

24.

Rada Pedagogiczna – analiza pracy szkoły w drugim półroczu

19.06.2018 (wtorek)

25.

Dzień Teatru

06.2018

26.

Dzień Sportu

20.06.2018 (środa)

27.

Bal gimnazjalny

21.06.2018 (czwartek)

28.

Zakończenie roku szkolnego przez klasy II gimnazjum, kl. VII SP i I-II liceum

22.06.2018

(piątek)

29.

Uroczystość pożegnania uczniów klas III gimnazjum

22.06.2018

(piątek)

30.

Wakacje letnie

23.06-31.08.2018

31.

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów

03.07.2018

(wtorek)

12.00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

lp zadanie data godzina
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 04.09.2017

8.00 Msza Św.

9.00 szkoła

2. Zebrania z rodzicami 19-20.09.2017

17.00 SP, gimnazjum 18.30 liceum

3. Wtorkowy dyżur nauczycieli 17.10.2017

16.00-17.30

4. Zebrania z rodzicami wszystkich klas

16.11.2017

5. Wtorkowy dyżur nauczycieli

12.12.2017

16.00-17.30

6. Zakończenie I półrocza dla klas trzecich liceum

22.12.2017

7. Przerwa świąteczna

23-31.12.2017

8.

Zakończenie I półrocza dla klas pierwszych i drugich liceum, klas drugich i trzecich gimnazjum oraz kl. VII SP

19.01.2018

9.

Wywiadówka dla rodziców

25.01.2018

10.

Ferie zimowe

12-25.02.2018

11.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

13.03.2018

16.00-17.30

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03-03.04.2018

13.

Egzaminy gimnazjalne

18-20.04.2018

14.

Wywiadówka dla rodziców (klasy I-II liceum, II – III gimnazjum, kl. VII SP)

19.04.2018

15. Zakończenie zajęć w klasach trzecich liceum

27.04.2018

16.

Egzaminy maturalne

ustne j. obce
07-25.05.2018
ustne j. polski
09-22.05.2018
pisemne
04-21.05.2018

17. Wtorkowy dyżur nauczycieli 29.05.2018

16.00-17.30

18. Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

19. Ferie letnie

23.06.-31.08.2018