Terminarz

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

01.09.2016

8.00 Msza Św.

9.00 Szkoła

2.

Zebrania z rodzicami

15-16.09.2016

17.00 gimnazjum 18.30 liceum

3.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

18.10.2016

16.00-17.30

4.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

17.11.2016

5.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

13.12.2016

16.00-17.30

6.

Zakończenie I półrocza dla klas trzecich liceum

22.12.2016

7.

Przerwa świąteczna

23-31.12.2016

8.

Zakończenie I półrocza dla klas pierwszych i drugich liceum oraz wszystkich klas gimnazjum

20.01.2017

9.

Wywiadówka dla rodziców

26.01.2017

10.

Ferie zimowe

30.01-12.02.2017

11.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

14.03.2017

16.00-17.30

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18.04.2017

13.

Egzaminy gimnazjalne

19-21.04.2017

14.

Wywiadówka dla rodziców (klasy I-II liceum oraz I – III gimnazjum)

20.04.2017

15.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich liceum

28.04.2017

16.

Egzaminy maturalne

ustne 04-26.05.2017 j. obce

ustne 08-20.05.2017 j. polski

pisemne 04-22.05.2017

17.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

30.05.2017

16.00-17.30

18.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017

19.

Ferie letnie

24.06.-31.08.2017