Terminarz

Terminarz roku szkolnego 2020/2021

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020

9.00:3A,BE,C,D

9.30: 8, 2AB,C,D,E,F

10.00: 2G1,G2, H1, H2, I,J,K

10.30: 1AB,C,D1,D2,E,F

2.

Zebrania z rodzicami

16-17.09.2020

Szczegóły w ogłoszeniach

3.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

20.10.2020

16.00-17.30

4.

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

26.11.2020

5.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

08.12.2020

16.00-17.30

6.

Zakończenie I półrocza dla klas trzecich liceum

22.12.2020

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020-03.01.2021

8.

Zakończenie I półrocza dla klas pierwszych i drugich liceum oraz kl. VIII SP

22.01.2021

9.

Wywiadówka dla rodziców

28.01.2021

10.

Ferie zimowe

15-28.02.2021

11.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

16.03.2021

16.00-17.30

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.-06.04.2021

13.

Egzaminy ósmoklasisty

25-27.05.2021

14.

Wywiadówka dla rodziców (klasy I-II liceum, kl. VII, VIII SP)

22.04.2021

15.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich liceum

30.04.2021

16.

Egzaminy maturalne

ustne 07-20.05.2021

pisemne 04-19.05.2021

17.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

08.06.2021

16.00-17.30

18.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

19.

Ferie letnie

26.06.-31.08.2021