Terminarz

Terminarz na II semestr roku szkolnego 2019/2020

lp.

zadanie

data

godzina

1.

Połowinki klas drugich liceum

24.01.2020

(piątek)

18.00-22.00

2.

Rada poświęcona analizie pracy szkoły w pierwszym półroczu

25.02.2020

(wtorek)

15.15

3.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

02.03.2020 (poniedziałek)

4.

Wizyta młodzieży z USA

08-15.03.2020

5.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

10.03.2020

16.00-17.30

6.

Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Zdrowia

23.03.2020 (poniedziałek)

7.

XV Międzypowiatowe Targi Edukacji i Pracy (Hala „Nałęcz”)

27.03.2020

(piątek)

9.00-13.00

8.

Rekolekcje wielkopostne

18-20.03.2020

9.

Drzwi Otwarte

03/04.2020

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14.04.2020

11.

Zebrania z rodzicami uczniów klas VII-VIII SPMS oraz klas I-II liceum

16.04.2020

(czwartek)

18.00 SP, liceum

Egzamin ósmoklasisty

21-23.04.2020

13.

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA KLAS TRZECICH LICEUM

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

do 06.04.2020

(poniedziałek)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

08.04.2020

(środa)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

do 15.04.2020

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 17.04.2020

(piątek)

do godz. 16.00

sprawozdania wychowawcze

do 24.06.2020

(środa)

do godz. 16.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas III liceum

20.04.2020

(poniedziałek)

15.15

14.

Uroczystość pożegnania maturzystów

24.04.2020

(piątek)

15.

Egzaminy maturalne

04-22.05.2020

16.

Wycieczka szkolna do Czarnogóry

21-27.05.2020

17.

Wtorkowy dyżur nauczycieli

02.06.2020

16.00-17.30

18.

ZAKOŃCZENIE PÓŁROCZA DLA KLAS VII-VIII SPMS I I - II LICEUM

zawiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych wszystkich ocenach przedmiotowych i z zachowania

05.06.2020

(piątek)

do godz. 16.00

ostatni termin pisania prac klasowych i sprawdzianów

10.06.2020

(środa)

do godz. 16.00

ustalenie ocen z nauki i z zachowania

15.06.2020

(poniedziałek)

do godz. 16.00

sprawozdania klasyfikacyjne

do 17.06.2020

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania wychowawcze

do 24.06.2020

(środa)

do godz. 16.00

sprawozdania zespołów przedmiotowych i inne

do 24.06.2020

(środa)

do godz.22.00

Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas VII-VIII SPMS oraz I-II liceum

19.06.2020

(piątek)

19.

Zakończenie roku szkolnego przez klasy: VII SPMS i I-II liceum

26.06.2020

(piątek)

20.

Uroczystość pożegnania uczniów klasy VIII SPMS

26.06.2020

(piątek)

21.

Wakacje letnie

27.06-31.08.2020

22.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów

03.07.2020

(piątek)

12.00

DNI WOLNE - propozycja

SP

LICEUM

14.10.2019 (poniedziałek) – odpracowany 21.09.2019 (sobota)

14.10.2019 (poniedziałek) – odpracowany 21.09.2019 (sobota)

02.01.2020 (czwartek)

03.01.2020 (piątek)

02.01.2020 (czwartek)

03.01.2020 (piątek)

Egzaminy ósmoklasisty

21.04.2020 (wtorek)

22.04.2020 (środa)

23.04.2020 (czwartek)

Egzaminy maturalne

04.05.2020 (poniedziałek)

05.05.2020 (wtorek)

06.05.2020 (środa)

12.06.2020 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

12.06.2020 (piątek) – dzień po Bożym Ciele