Patron

Patronem naszego Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum jest ks. Piotr Skarga (1536 - 1612), jezuita, wybitny kaznodzieja, hagiograf. Urodził się w Grójcu pod Warszawą w rodzinie mieszczańskiej lub szlacheckiej o nazwisku Pawęski.
Po studiach w Akademii Krakowskiej (1552 - 1555) był w Wiedniu wychowawcą Jana Tęczyńskiego. Około 1564 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie - w 1569 r. - wstąpił w Rzymie do nowicjatu wówczas nowopowstałego zakonu Jezuitów. Zgodnie z charyzmatem zgromadzenia oddał się następnie intensywnej pracy wychowawczej i oświatowej. Po powrocie do kraju rozwinął bowiem działalność kaznodziejską oraz pedagogiczną w Pułtusku, Jarosławiu, Poznaniu, Lwowie i Wilnie. Był tam najpierw rektorem kolegium jezuickiego, a następnie (1579) założycielem i pierwszym rektorem (1579 - 1584) Akademii Wileńskiej, czyli drugiej - po Uniwersytecie Jagiellońskim - polskiej wyższej uczelni. Współtworzył ponadto kolegia jezuickie w Połocku, Rydze i Dorpacie. Później - jako przełożony domu zakonnego w Krakowie - zainicjował tam rozmaite nowe formy pomocy charytatywnej; założył Bractwo Miłosierdzia, Bank Pobożny, Skrzynkę Św. Mikołaja.
W 1588 r. został - na ponad 20 lat - nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy. Podczas pobytu w Warszawie ks. P. Skarga ufundował kościół, będący dziś sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - Patronki Stolicy. Opuścił dwór na kilka miesięcy przed śmiercią. Zmarł w 1612 r. w Krakowie. Został pochowany w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie jego płyta grobowa znajduje się przed wielkim ołtarzem, a krypta została udostępniona dla zwiedzających.
Ks. Piotr Skarga aktywnie uczestniczył w życiu publicznym; był współtwórcą Unii Brzeskiej (1596 r.). Niezwykłą poczytnością cieszą się do dziś napisane przez niego "Żywoty Świętych Pańskich" opublikowane w 1579 r. wkrótce doczekały się ponad 20 wydań. Największą sławę przyniosły autorowi "Kazania sejmowe" (1597 r.), w których późniejsze pokolenia Polaków widziały proroczą wizję dziejów Rzeczypospolitej. Ks. Skarga przestrzegał bowiem przed nieładem wewnętrznym państwa, w którym upatrywano główną przyczynę słabości, upadku i zaborów. Wizerunek charyzmatycznego kaznodziei utrwalił w świadomości Polaków słynny obraz Jana Matejki pt. "Kazanie Skargi".
W Skarbcu Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi k. Brzozowa przechowywanych jest wiele pamiątek po nim, a także relikwiarzyk z kością przedramienia o. Piotra Skargi.

WAŻNE CYTATY Z DZIEŁ SKARGI

Czytaniem odganiacie matkę wszystkich grzechów - próżnowanie.

Dobry człowiek woli sam cierpieć, niż na cierpienia patrzeć.

Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy.

Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje, a on się sam gubi. Bo gdy okręt obrony nie ma, i on ze wszytkim, co zebrał, utonąć musi.

Jako najmilejszej matki swej miłować i onej czcić nie macie, która was urodziła i wychowała, nadała, wyniosła? Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna, od której imię macie i wszystko, co macie, od niej jest?

Na zdjęciach:

- wizerunek księdza Piotra Skargi,

- krypta ks. Piotra Skargi w Krakowie,

- pomnik i tablica pamiątkowa ks. Piotra Skargi w Krakowie,

-pomnik ks. Piotra Skargi w krakowskim kościele Apostołów Piotra i Pawła,