Znaki wiary

UWAGA!

KONKURS OD MAJA ZOSTAJE ZAWIESZONY DO MOMENTU POWROTU DO SZKOŁY. TERMINY NADSYŁANIA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTAJĄ PRZEDŁUŻONE. NOWY HARMONOGRAM KONKURSU ZOSTANIE PODANY W MOMENCIE POWROTU DO SZKOŁY.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z panem Dariuszem Mieńko adres mail: darekmienko@onet.eu, nr telefonu 660494095

XV WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ZNAKI WIARY
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy...”(por. Mt 11,28)
Eucharystia spotkaniem z Jezusem Chrystusem

email: wielkopolskikonkursznakiwiary@gmail.com

Link do strony internetowej: https://www.facebook.com/ZnakiWiary/