Znaki wiary

XV WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ZNAKI WIARY
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy...”(por. Mt 11,28)
Eucharystia spotkaniem z Jezusem Chrystusem

email: wielkopolskikonkursznakiwiary@gmail.com

Link do strony internetowej: https://www.facebook.com/ZnakiWiary/