Znaki wiary

UWAGA!

W związku z obecną sytuacją termin przysyłania prac konkursowych przesuwamy na 30.04.2020r.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z panem Dariuszem Mieńko adres mail: darekmienko@onet.eu, nr telefonu 660494095

XV WIELKOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ZNAKI WIARY
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy...”(por. Mt 11,28)
Eucharystia spotkaniem z Jezusem Chrystusem

email: wielkopolskikonkursznakiwiary@gmail.com

Link do strony internetowej: https://www.facebook.com/ZnakiWiary/