Rekrutacja

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LICEUM:

Termin składania dokumentów - od 22 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. godz. 15.00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r. godz.15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 lipca 2017r. godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2017r. godz. 13.00

Do pobrania:
- regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego,

- propozycje klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego,

- wniosek do liceum (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji),