Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

Testy sprawnościowe do klasy sportowej odbędą 23 czerwca o godz. 10.00

UWAGA!

Proszę zapoznać się z aneksem do regulaminu testów do klasy sportowej.

W załączniku zasady rekrutacji do klasy sportowej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz uwzględniając aktualną sytuację w kraju wprowadziliśmy możliwość wypełnienia wniosku elektronicznego o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej WNIOSEK. Cały czas istnieje również możliwość złożenia wniosku tradycyjnego na piśmie lub wysłanie scanu wniosku na adres loszdyr@wp.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.