Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://youtu.be/CmnqEM7CYQc i prezentacji Strona głównahttps://tiny.pl/92dln oraz https://tiny.pl/92dln

Termin składania dokumentów od poniedziałku 20 maja 2024 r. do piątku 14 czerwca 2024 r. (klasa sportowa – do środy 29 maja 2024 r.) do godz.15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) od piątku 21 czerwca 2024 r. do piątku 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych dnia 18 lipca 2024 r. o godz. 12.00