Rekrutacja

UWAGA

W załączniku znajduje się Zarządzenie Starosty Szamotulskiego - postępowanie rekrutacyjne w szkołach mistrzostwa sportowego oraz aktualny wniosek do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (wniosek SMS_1.pdf)

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LICEUM:

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

termin składania dokumentów od 13 maja 2019r. do 31 maja 2019r. godz. 15.00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. godz.15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2019r. godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 16 lipca 2019r. do 24 lipca 2019r. godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019r. godz. 13.00

Do pobrania:
- regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego,

- propozycje klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego,

- wniosek do liceum (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji),

VII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO O PROFILU LEKKA ATLETYKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW, PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

Składanie podań w sekretariacie szkoły od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Do pobrania:

- regulamin rekrutacji,

- wniosek do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego,

- załącznik nr 1- testy sprawnościowe z piłki siatkowej,

- załącznik nr 2 - próby sprawności LA,

- załącznik nr 3 - zgoda na udział w teście sprawności fizycznej,

- załącznik nr 4 - zgodę na naukę w klasie VII szkoły podstawowej,

- załącznik nr 5 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,