Rekrutacja

UWAGA

W załączniku znjduje się uaktualniona lista uczniów zakwalifikowanych do klasy VII Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 - GIMNAZJUM I LICEUM IM. KS. PIOTRA SKARGI W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LICEUM:

Termin składania dokumentów - od 22 maja 2017r. do 9 czerwca 2017r. godz. 15.00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca 2017r. do 26 czerwca 2017r. godz.15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 lipca 2017r. godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2017r. godz. 13.00

Do pobrania:
- regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego,

- propozycje klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego,

- wniosek do liceum (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji),

VII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO O PROFILU LEKKA ATLETYKA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW, PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

Składanie podań w sekretariacie szkoły od 01 czerwca 2017 r. do 14 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

Do pobrania:

- regulamin rekrutacji,

- wniosek do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego,

- próby sprawności dla kandydatów do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół nr 1,

- załącznik nr 2 - próby sprawności LA,

- załącznik nr 2 - zgoda na udział w teście sprawności fizycznej,

- załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- załącznik nr 4 - zgodę na naukę w klasie VII szkoły podstawowej,

- piłka siatkowa opis testów 1,

- piłka siatkowa opis testów 2,

- piłka siatkowa opis testów 3,