Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych liceum

Termin składania dokumentów od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. godz. 15.00

Termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. godz.15.00

Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13 lipca 2020 r. godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały złożone wcześniej) od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2020r. godz. 13.00