Dokumenty

Dokumenty:

- procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

- usprawiedliwiania nieobecności uczniów,

- oceny z zachowania,

- wypożyczeń podręczników,

- szkolny system oceniania,

- program wychowawczo - pofilaktyczny,