Regulaminy

Regulamin:

- usprawiedliwiania nieobecności uczniów,

- oceny z zachowania,

- wypożyczeń podręczników,

Szkolny system oceniania.