Kontakt

Adres szkoły Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum i Liceum
im. ks. Piotra Skargi
w Szamotułach

ul. A. Mickiewicza 9
64-500 Szamotuły
Dyrektor e-mail: loszdyr@wp.pl
Wicedyrektor e-mail: wicedyrektor@skarga-szamotuly.edu.pl
Sekretariat tel./fax.: (61) 29 21 614
e-mail: skarga.szamotuly@wp.pl