Nauczyciele

Nauczyciele:

Szaniawska-Budaj Justyna – dyrektor, geografia

Wiśniewski Roman – wicedyrektor, wychowanie fizyczne

Araszkiewicz Bogdan – historia, historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka

Araszkiewicz Wiesława – historia, historia i społeczeństwo

Banaszyńska Alicja – chemia, informatyka

Biedna Anna – język polski

Ciszak Dariusz – wychowanie fizyczne

Dąbrowska Alicja – geografia

Dekiert Dorota – biblioteka

Foremska Agnieszka – język angielski

Fornalczyk Marian – wychowanie fizyczne

Frąckowiak Joanna – język angielski

Galus Piotr – wychowanie fizyczne

Garczyńska Katarzyna – język hiszpański

Herz Teresa – język niemiecki

Jandy Agnieszka – matematyka, informatyka

Janicka Emilia – język angielski

Jankowiak Beata – język polski, wiedza o kulturze, plastyka, zajęcia artystyczne

Jędrzejczak Joanna – język angielski

Jędrzejczak Sylwia – wychowanie fizyczne

Kaczmarek Justyna – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Klapczyński Łukasz – wychowanie fizyczne

Kosicka-Kapłon Małgorzata – historia, wychowanie do życia w rodzinie

Kulska Alicja – biologia

Mataj Małgorzata – chemia, przyroda, biblioteka

Mieńko Dariusz – religia

Mizgalska Elżbieta – język polski

Nowak Katarzyna – biologia, przyroda

Olbert-Wójcik Katarzyna – język niemiecki

Olejnicka Dominika – wychowanie fizyczne

Palatyńska Agnieszka – psycholog, doradztwo zawodowe

Popowska Renata – matematyka

Ratajczak Marek – religia

Rzeszuto Katarzyna – fizyka, przyroda

Serba Katarzyna – język angielski

Skórnicka Grażyna – matematyka

Sługocka Agnieszka – język polski

Szajdak Andrzej – język angielski

Szaniawska Natalia – podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie

Szulc Natalia – język polski

Tomaszewska Teresa – wychowanie fizyczne

Topór Magdalena – matematyka, informatyka

Unger Krzysztof – wychowanie fizyczne

Walczak Halina – język hiszpański

Walkowiak Halina – wychowanie fizyczne

Warguła Andrzej – muzyka, zajęcia artystyczne

Wieczorek Ewa – matematyka

Wiśniewska-Dach Justyna – język niemiecki

Wlazik Leszek - geografia, przyroda

Zajączkowska Barbara - fizyka