Nauczyciele

język polski:
Biedna Anna
Dekiert Dorota (biblioteka)
Jankowiak Beata
Matuszewska - Mirek Izabela
Mizgalska Elżbieta
Sługocka Agnieszka
Stanke Ewa
Szulc Natalia

język angielski
Foremska Agnieszka
Frąckowiak Joanna
Jakubowska Aleksandra
Janicka Emilia
Jędrzejczak Joanna
Serba Katarzyna
Szajdak Andrzej
Wiśniewska - Błaszyk Joanna

język niemiecki
Herz Teresa
Markowicz Agata
Olbert - Wójcik Katarzyna
Wiśniewska - Dach Justyna

język hiszpański
Garczyńska Katarzyna
Walczak Halina

historia
Araszkiewicz Bogdan
Araszkiewicz Wiesława
Kaczmarek Justyna
Kosicka - Kapłon Małgorzata

wiedza o społeczeństwie
Araszkiewicz Wiesława
Kaczmarek Justyna
Kosicka - Kapłon Małgorzata
Szaniawska Natalia

matematyka
Gendera Anna
Jandy Agnieszka
Popowska Renata
Skórnicka Grażyna
Tasarz Sylwia
Topór Magdalena
Walczak Waldemar
Wieczorek Ewa

fizyka
Rzeszuto Katarzyna
Tasarz Sylwia

biologia
Kulska Alicja
Nowak Katarzyna

geografia
Dąbrowska Alicja
Szaniawska - Budaj Justyna
Wlazik Leszek

chemia
Banaszyńska Alicja
Mataj Małgorzata (biblioteka)

podstawy przedsiębiorczości
Szaniawska Natalia

wychowanie fizyczne
Ciszak Dariusz
Fornalczyk Marian
Galus Piotr
Jędrzejczak Sylwia
Nitek Weronika
Olejnicka Dominika
Tomaszewska Teresa
Unger Krzysztof
Walkowiak Halina
Wiśniewski Roman

informatyka
Banaszyńska Alicja
Jandy Agnieszka
Kaszkowiak Elżbieta
Popowska Renata
Topór Magdalena
Walczak Waldmar

religia
Mieńko Dariusz
Ratajczak Marek

zajęcia artystyczne
Jankowiak Beata
Warguła Andrzej

muzyka, plastyka
Warguła Andrzej

etyka
Araszkiewicz Bogdan

wiedza o kulturze
Biedna Anna
Jankowiak Beata
Kaczmarek Justyna
Warguła Andrzej

zajęcia techniczne
Kaszkowiak Elżbieta
Warguła Andrzej

edukacja dla bezpieczeństwa
Araszkiewicz Bogdan

historia i społeczeństwo
Araszkiewicz Wiesława
Araszkiewicz Bogdan
Kaczmarek Justyna

przyroda
Kulska Alicja
Mataj Małgorzata
Nowak Katarzyna
Rzeszuto Katarzyna
Wlazik Leszek

psycholog
Palatyńska Agnieszka