Nauczyciele

Nauczyciele:

Szaniawska-Budaj Justyna – dyrektor, geografia

Wiśniewski Roman – wicedyrektor, wychowanie fizyczne

Araszkiewicz Bogdan – historia, historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka

Araszkiewicz Wiesława – historia, historia i społeczeństwo

Banaszyńska Alicja – chemia, informatyka

Bednarczyk Renata - biologia

Biedna Anna – język polski

Budaj Daria - język angielski

Ciszak Dariusz – wychowanie fizyczne

Dąbrowska Alicja – geografia

Dekiert Dorota – biblioteka

Foremska Agnieszka – język angielski

Frąckowiak Joanna – język angielski

Garczyńska Katarzyna – język hiszpański

Grążka Magdalena - geografia

Hazak Iwona - język angielski

Herz Teresa – język niemiecki

o.Hoeft Iwo Mateusz - religia

Jandy Agnieszka – matematyka, informatyka

Janicka Emilia – język angielski

Jankowiak Beata – język polski, wiedza o kulturze, plastyka, zajęcia artystyczne

Jędrzejczak Joanna – język angielski

Jędrzejczak Sylwia – wychowanie fizyczne

Kaczmarek Justyna – historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Klapczyński Łukasz – wychowanie fizyczne

Kloosterman Monika - język angielski

Kosicka-Kapłon Małgorzata – historia, wychowanie do życia w rodzinie

Kulska Alicja – biologia

Mataj Małgorzata – chemia, przyroda, biblioteka

Mieńko Dariusz – religia

Mizgalska Elżbieta – język polski

Nowak Katarzyna – biologia, przyroda

Olbert-Wójcik Katarzyna – język niemiecki

Olejnicka Dominika – wychowanie fizyczne

Palatyńska Agnieszka – psycholog, doradztwo zawodowe

Popowska Renata – matematyka

Rzeszuto Katarzyna – fizyka, przyroda

Serba Katarzyna – język angielski

Skórnicka Grażyna – matematyka

Sługocka Agnieszka – język polski

Szajdak Andrzej – język angielski

Szaniawska Natalia – podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie

Szulc Natalia – język polski

Tasarz Sylwia - fizyka, matematyka

Tomaszewska Teresa – wychowanie fizyczne

Tomkowiak Daria - geografia

Topór Magdalena – matematyka, informatyka

Unger Krzysztof – wychowanie fizyczne

Walczak Halina – język hiszpański

Wiśniewska-Dach Justyna – język niemiecki

Wlazik Leszek - geografia, przyroda