Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Justyna Szaniawska - Budaj

Wicedyrektor szkoły: mgr Roman Wiśniewski