Brązowy Wilk w ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z Teorii dla naszego projektu!

Głównym celem projektu społecznego „(nie)PEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE wśród nas” realizowanego w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii, było uświadomienie istoty problemu, jakim jest dyskryminacja oraz wykluczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, walka ze stereotypami na ich temat, edukacja w zakresie niepełnosprawności intelektualnej oraz nawiązanie i utrwalenie współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach.

Działania projektowe, które zakończyłyśmy 30 kwietnia, wyróżnione zostały Brązowym Wilkiem, przyznawanym najlepszemu projektowi w placówce, w której zrealizowano co najmniej dwa projekty. Poza zdobytymi wiedzą i doświadczeniem (zarówno przez grupę projektową wraz z wolontariuszkami, jak i beneficjentów naszej inicjatywy) nawiązałyśmy również współprace, które z pewnością przyniosą nam wiele nowych możliwości w dalszych przedsięwzięciach.

W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów ZSS w Szamotułach, takie jak: zajęcia sportowo - taneczne, lekcje angielskiego z wykorzystaniem multimediów oraz zajęcia plastyczne, podczas których wykonaliśmy maski karnawałowe. Naszymi beneficjentami byli również nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami, dla których przeprowadzone zostały prelekcje na temat niepełnosprawności intelektualnej. Wychowankowie ZSS w Szamotułach zaprosili nas na zajęcia „Moje ciało w przestrzeni w relacji z innymi”, nauczyli grać w boccia oraz zaprezentowali nam powtórkę z pierwszej pomocy. We wszystkich wydarzeniach czynny udział brała grupa wolontariuszek, która powstała w ramach projektu. Na naszym Facebooku i Instagramie, odbyła się np. akcja skarpetkowa z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.

Emocji było co niemiara. Wyczekując kolejnej edycji olimpiady, szukamy nowych pomysłów na rozwój naszego projektu.

Grupa projektowa „(nie)PEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE wśród nas”

Dobrochna Foremska, Maria Zielińska i Maria Matysik